Hội Luận về phương cách Diệt Cộng Cứu Nước của Ủy Ban Vận Động VNCH Trở Lại trình bày.


Theo nguồn tin trên trang mạng Ủy Ban Vận Động VNCH Trở Lại

.
ThuMoiUyBanVanDongVietNamCongHoaApril2019-768×994.jpg