Giờ cầu nguyện cho những linh hồn và các chiến sĩ đã tử vong trong biến cố đau thương 30/4/1975


Theo nguồn tin trên trang mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia

Giờ cầu nguyện cho những linh hồn và các chiến sĩ đã tử vong trong biến cố đau thương 30/4/1975 .
Ông Chủ Tịch Cộng đồng và Bà Thu Ký Bạch Mai thân mến,
Xin kính mời Ông Chủ Tịch, quý vị lãnh đạo các tôn giáo và quý đồng hương đến tham dự Giờ cầu nguyện cho những linh hồn và các chiến sĩ đã tử vong trong biến cố đau thương 30/4/1975 tại Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, toạ lạc tại 915 S. Wakefield St., Arlington, VA 22204.
Buổi tưởng niệm và cầu nguyện gồm 2 phần:
Phần I: Tưởng niệm – bắt đầu từ 6:30pm: với lời chào thăm và giới thiệu của vị Chủ Tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đáp từ của ông Chủ Tịch cộng đồng Lý Thanh Phi Bảo, tiếp theo các vị lãnh đạo tinh thần và tôn giáo sẽ dâng lời cầu nguyện cho những vong linh của những người vị quốc vong thân.
Phần II: Cầu nguyện cho linh hồn tử vong trong biến cố đau thương 30/4/1975 với Thánh lễ Công Giáo – bắt đầu từ lúc 7pm.
Xin trân trọng kính mời ông Chủ tịch và Ban chấp hành, quý vị lãnh đạo tinh thần và quý đồng hương cùng hiệp thông cầu nguyện cho vong linh của những người đã vị quốc vong thân trong biến cố 30/4/75.
Thân kính,
Lm. Giuse Trần Trung Liêm