Chúa Nhật Phục Sinh 2019 và buổi lượm trứng Phục Sinh của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Theo nguồn tin trên trang mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia

 Chúa Nhật, ngày 21 tháng 4: LỄ PHỤC SINH.
Các Thánh Lễ Chúa Phục Sinh tại Giáo Xứ sẽ được cử hành như các giờ lễ của ngày Chúa Nhật.
Chúa Nhật: 9:30AM và 12:00PM .
LƯỢM TRỨNG PHỤC SINH
Gia Đình Đa Minh Trẻ sẽ tổ chức một buổi lượm trứng Phục Sinh chung quanh khu vực nhà thờ, dành cho tất cả các trẻ em trong giáo xứ, ngay sau Thánh Lễ 12 giờ trưa, Chúa Nhật Phục Sinh (21/04/2019).