Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Phục Sinh và Hội Chợ Mùa Xuân 2019


P
Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

Thân mời quý đồng hương đến tham dự Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Phục Sinh và Hội Chợ Mùa Xuân với chúng tôi vào Chúa Nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019.
Thờ Phượng Chúa: 10:00am
Hội Chợ Mùa Xuân: 11:30am.
Vào Cửa Tự Do
Easter egg hunt 2018 … 6 years old and younger … Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

Easter egg hunt 2018 … 6 years old and older … Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

Easter egg hunt 2018 … all ages … Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA