Hiện Đang Nhận Ghi Danh cho các Trại và Học Viện Hè Tuyển Chọn của FCPS

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hiện Đang Nhận Ghi Danh cho các Trại và Học Viện Hè Tuyển Chọn của FCPS

Hiện đang mở ghi danh học cho các trại và học viện bồi dưỡng hè của Hệ Trường Công Quận Fairfax sau đây: Học Viện Nghệ Thuật bậc Tiểu Học (Elementary Institute for the Arts (E-IFTA)), Học Viện Nghệ Thuật (Institute for the Arts (IFTA)), Trại Hè STEM, Trại Hè Mạo Hiểm Kỹ Thuật, và những chương trình Bồi Dưỡng Ngày Học Kéo Dài Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng (Adult and Community Education (ACE)). Những trại hè và học viện nầy sẽ mở tại Trường Trung Học Fairfax. Thông tin tổng quát về các chương trình cá biệt và việc ghi danh học có sẵn trên trang mạng Summer Learning (Học Tập Hè). Phương tiện chuyên chở từ các trường chọn lọc ở ngoài khối hình chóp Trường Trung Học Fairfax được bao gồm trong học phí cho E-IFTA, IFTA, Trại Hè STEM, và Trại Hè Mạo Hiểm Kỹ Thuật. Các học sinh cần phải ghi danh cho những chương trình dựa trên cấp lớp các em đang theo học trong năm học 2018-19 hiện hành.

https://www.fcps.edu/academics/summer-learning-programs ]]]]> ]]>