Cuộc Thách Thức Nấu Nướng Thức Ăn Trường Năm 2019 được Tổ Chức Ngày 2 Tháng 3 tại Trường Trung Học Tổng Hợp Hayfield

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Cuộc Thách Thức Nấu Nướng Thức Ăn Trường Năm 2019 được Tổ Chức Ngày 2 Tháng 3 tại Trường Trung Học Tổng Hợp Hayfield

Cuộc Thách Thức Nấu Nướng Real Food for Kids hằng năm kỳ thứ sáu sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 3 tại Trường Trung Học Tổng Hợp Hayfield với việc ném thử công khai những món ăn của các học sinh từ 11:00 sáng đến 1:00 trưa. Mở cửa lúc 10:30 sáng. “Thách thức” của học sinh ở tại điểm chốt của sinh hoạt nầy là thách thức các chuyên viên t̉hức ăn của trường đối phó mỗi ngày: để tạo ra những món ăn thực đơn lành mạnh, thơm ngon, và hấp dẫn phù hợp với những quy định hướng dẫn về bữa ăn tại trường của USDA. Những món thi đấu được chấm bởi một nhóm học sinh, chuyên viên thức ăn của trường, đầu bếp, và danh nhân địa phương. Những món ăn thắng cuộc trong loại món ăn trưa sẽ hiện diện trong các nhà ăn trường khắp vùng vào năm sau. Năm nay 27 toán đội từ năm hệ trường công sẽ tham dự. Sinh hoạt là miễn phí để tham dự, nhưng cần phải ghi danh.

Có thêm chi tiết và ghi danh tham dự. https://realfoodforkids.org/challenge.html ]]]]> ]]>