Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Chào cờ, Múa Lân và pháo nổ Mồng một Tết nguyên đán Đón Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Trung tâm thương mại Eden

]]>

Theo tin hoathinhdon.com

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Múa Lân Mồng một Tết nguyên đán Đón Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Trung tâm thương mại Eden

Facebook LIVE Streaming Chào cờ đầu năm mồng một Tết nguyên đán Đón Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Trung tâm thương mại Eden (Falls Church, Virginia – Tuesday, February 5th, 2019 … Flag Ceremony on First Day of Tet to celebrate the year of Earth Pig in the afternoon at Eden Center on Tuesday, February 5th, 2019 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/2744219698952295/ Tiếng pháo nổ và và múa lân trong mồng một Tết nguyên đán Đón Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Trung tâm thương mại Eden (Falls Church, Virginia – Tuesday, February 5th, 2019 … Firecrackers with Dragon and Lion Dance on First Day of Tet to celebrate the year of Earth Pig in the afternoon at Eden Center on Tuesday, February 5th, 2019 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/427401971334119/

Photo Album Mồng một Tết nguyên đán Đón Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Trung tâm thương mại Eden https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=396855097548364&__xts__%5B0%5D=68.ARAiw0BgT0Nz1Wx0V-BnGCyQt7_7OjPrVQvcmKJKrAEm_61JEnFk8q14G01hu2zHnwwnnawXMjJ3yiVkXTj42M_5wjKtulgnedd3p-lNfVrHhKL4J3T11V68uQWwhvJbADoZrd4WRW2xllp0ArIEMIi_Z5xpxCwp-nAeZV9F81hYwUbmz8l_yEpLQTr-gx7n_QF2kg_M2Uy3XLVXA1shyS3V49A65uV0QcctDTBKl_vOQLU9pXBXiCBI2pGx8dD0QsBQPZGLz0TxXyk0voWK4-d1cnMHgl9QliY-ZgCV0vmVAgejvtIG0ZVd2K5MRkzk10Z7roQM3Bq042s7jsA6k7hoQPvSZPKwBKuW2WCbWpJXHvrh7YELxY_noCT626lDgDmIrw_Kcr7-NmiwEGbsZayuuG_CrNqH8SNzXm5KAY6_sFmzpp9xPPIh07LvF8XE6b5LIE_HV_9OHIqPtg&__tn__=-UC-R

Youtube Chào cờ mồng một Tết Kỷ Hợi 2019 tại Trung tâm thương mại Eden MC giới thiệu quan khách & phát biểu của quan khách trong Tết nguyên đán 2019 tại Eden Center Firecrackers with Dragon and Lion Dance welcome year of Pig 2019 at Eden Center

]]]]> ]]>