Thư Mời Tham Dự Lễ Cung Đón Giao Thừa và Lễ Phật Đầu Năm KỶ HỢI 2019 tại Chùa Giác Sơn

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Giác Sơn

THƯ MỜI TẾT KỶ HỢI 2019

http://www.chuagiacson.com/thu-moi-dai-le-phat-dan-pl-2562-dl-2018/]]]]> ]]>