Chương Trình Văn Nghệ Đêm Giao Thừa và Tết Kỷ Hợi 2019 tại Trung Tâm Vạn Hạnh

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Trung Tâm Vạn Hạnh

VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION TRUNG TÂM VẠN-HẠNH 7605 Bull Run Drive • Centreville • VA 20121 USA Phone: 703-968-8460 Website: http://www.vanhanhcenter.com/ Email: sakyatritue@gmail.com

]]]]> ]]>