Chương Trình Mừng Xuân Kỷ Hợi với Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Mừng Xuân Kỷ Hợi với chúng tôi vào Chúa Nhật ngày 3 tháng 2 năm 2019, từ 11:30am-3:00pm.

]]]]> ]]>