Tôn Vinh Cuộc Đời của Dr. King bằng Cách Phục Vụ Cộng Đồng của Qúy Vị

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Tôn Vinh Cuộc Đời của Dr. King bằng Cách Phục Vụ Cộng Đồng của Qúy Vị

Vào ngày thứ Hai 21 tháng Giêng, hãy tham gia cùng với hàng ngàn học sinh và gia đình khác của Quận Montgomery để tôn vinh Dr. Martin Luther King Jr.về cuộc đời và những giảng dạy của ông bằng cách tham gia chương trình Ngày Dịch Vụ MLK 2019 của Trung Tâm Tình Nguyện Viên Quận Montgomery tại Bethesda North Marriott and Conference Center, 1-3 chiều. Những người tham gia sẽ có cơ hội trợ giúp với nhiều dự án dịch vụ phù hợp với tình nguyện viên ở mọi lứa tuổi và các học sinh có thể kiếm được giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh (SSL). Các hoạt động sẽ bao gồm nhiều việc, từ đóng gói thức ăn cho người đói và làm đồ chơi cho chó tại các trung tâm trú ẩn cho thú vật đến tạo những khăn choàng cho bệnh nhân tại các dưỡng đường và làm thiệp cám ơn cho các binh sĩ. Ngoài ra, sự kiện này sẽ có một hội chợ tình nguyện nơi quý vị có thể tìm hiểu về những cách phục vụ với hàng chục tổ chức phi lợi nhuận địa phương và các cơ quan chính phủ trong suốt cả năm. Sự kiện này là miễn phí, nhưng số chỗ hạn chế và đăng ký trước là cần thiết. HYPERLINK “https://montgomerycountymd.galaxydigital.com/need/detail/?need_id=382982” Ghi danh tại HYPERLINK “https://montgomerycountymd.galaxydigital.com/need/detail/?need_id=382982” đây. Ngoài ra, sẽ có các chương trình dịch vụ với nhiều dự án nhỏ hơn ngày hôm đó tại Olney, Rockville, Silver Spring, Gaithersburg và Germantown. Xem HYPERLINK “https://www.montgomerycountymd.gov/volunteercenter/volunteers/MLK.html” trang mạng Volunteer HYPERLINK “https://www.montgomerycountymd.gov/volunteercenter/volunteers/MLK.html” Center’s MLK Day để biết chi tiết và liên kết đăng ký.

]]]]> ]]>