Một Thông Điệp từ Giám Đốc Smith về Chấm Điểm và Thẩm Định tại MCPS

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Một Thông Điệp từ Giám Đốc Smith về Chấm Điểm và Thẩm Định tại MCPS

Trong trường hợp quý vị không có dịp xem, quý vị có thể đọc thông điệp của Giám đốc Jack Smith về chấm điểm và báo cáo. Thưa Quý Phụ Huynh và Giám Hộ: Như quý vị có thể đã HYPERLINK “https://www.washingtonpost.com/local/education/as-as-surge-md-leader-pushes-to-stay-the-course-study-possible-grade-inflation/2018/12/31/0a2e46ce-f9ba-11e8-863c-9e2f864d47e7_story.html?utm_term=.a22f830b5f2e” đọc hay HYPERLINK “https://thekojonnamdishow.org/shows/2019-01-07/a-is-for-average-is-grade-inflation-a-problem-in-montgomery-county” nghe, chính sách chấm điểm và thẩm định của Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) là một chủ đề thảo luận trên các phương tiện truyền thông trong vài tuần qua. Mặc dù chúng tôi thường xuyên thảo luận về chấm điểm và báo cáo, bao gồm một cuộc thảo luận mạnh mẽ tại buổi họp của Hội Đồng Giáo Dục, HYPERLINK “http://www.boarddocs.com/mabe/mcpsmd/Board.nsf/goto?open&id=B6H2UM8118DD” Ngày 4 tháng 12, 2018, tôi liên hệ trực tiếp với quý vị để chia sẻ một số điểm chủ yếu và nội dung về chấm điểm và thẩm định trong hệ thống trường học của chúng tôi. Mục đích của điểm lớp học là để phản ảnh những gì học sinh biết và đã học. Nhưng điểm số chỉ là một cách đo lường và cũng phải được xem trong nội dụng của nhiều đo lường về việc học tập của học sinh. Chẳng hạn, các đo lường như ACT, SAT, AP/IB, các đo lường cấp quận, chứng chỉ nghề nghiệp, và thẩm định tiểu bang, mỗi cách “ HYPERLINK “https://edexcellence.net/publications/grade-inflation-in-high-schools” cung cấp HYPERLINK “https://edexcellence.net/publications/grade-inflation-in-high-schools” thông tin giá trị vì chúng đo lường các khía cạnh khác nhau về thành tích và tiềm năng HYPERLINK “https://edexcellence.net/publications/grade-inflation-in-high-schools” của học sinh.” Thông qua HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/evidence-of-learning-framework/” Chứng Cớ Khuôn Khổ Học Vấn, chúng tôi sử dụng các đo lường này để đánh giá tiến bộ của tất cả học sinh. Trên toàn quốc, các hệ thống trường học đang đối phó với vấn đề này khi họ làm việc để đảm bảo mục đích này đã được đáp ứng cho mọi học sinh, trong mọi lớp học của trường họ. MCPS đã là một lãnh đạo và tiên phong trong việc thực hiện mục đích chung này. Đối với những người có con tại MCPS trong hai thập kỷ trước khi tôi bắt đầu vào Tháng 7, 2016, quý vị có thể biết rằng các chính sách và giao thức về chấm điểm và báo cáo đã thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian đó. Như HYPERLINK “https://www.boarddocs.com/mabe/mcpsmd/Board.nsf/files/B6VM3L5805DD/$file/Grading%20and%20Reporting%20181204.pdf” thư báo phác thảo, đã có một số các thay đổi mà ảnh hưởng đến việc chấm điểm kể từ năm 2000, bao gồm cả việc thực hiện các kỳ thi của Đại số 1 toàn quận; việc áp dụng các Tiêu Chuẩn Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp và Đại Học Maryland; một chuyển đổi để kiểm tra tiến bộ thường xuyên hơn, phù hợp với tiêu chuẩn; cho phép học sinh học lại môn học trung học cấp III để lấy điểm thay thế (Bỏ và Thay thế); và sửa đổi cách tính điểm số học kỳ cho các môn học trung học cấp III để loại bỏ cách tính với chiều hướng giảm và thay thế nó với cách tính toán điểm lớp học. Dữ liệu gần đây cho lớp 2018 cho thấy đã có sự gia tăng về số điểm A được trao cho học sinh. Sự gia tăng này đã khiến một số người tỏ sự lo ngại rằng HYPERLINK “https://www.dictionary.com/browse/grade-inflation” lạm phát điểm số đang xảy ra tại các trường học của chúng tôi. Điều quan trọng cần lưu ý là hai thay đổi cụ thể (chuyển sang kiểm tra tiến bộ và Bỏ và Thay thế) đã ảnh hưởng đến lớp học 2018, vì những thay đổi đã được thực hiện trong nhiệm kỳ của họ ở trung học cấp III. Chúng tôi cũng quan tâm về sự lạm phát điểm số rất nghiêm trọng. Khi lạm phát điểm số diễn ra, nó tạo cảm giác thành công sai lầm cho một số học sinh và cảm giác thất bại sai lầm cho những em khác. Từ năm 2016, chúng tôi đã liên tục theo dõi kết quả của thực tập chấm điểm và thẩm định, liên quan đến các đo lường khác, để đảm bảo chúng phản ánh chính xác việc học của học sinh. Chúng tôi đã và tiếp tục chuẩn bị để đề nghị các điều chỉnh dựa trên những khám phá của chúng tôi. Gần đây, MCPS hợp tác với Montgomery College để khám phá tác động của việc sử dụng điểm số của học sinh trong các khóa học MCPS được chọn để xác định vị trí trong các khóa học có tín chỉ thay vì sử dụng ACCUPLACER (môn thi tuyển/xếp lớp đại học để xác định xem học sinh có nên được xếp vào các khóa học với tín chỉ). Đối với những học sinh này, các lớp được chỉ định bởi giáo viên của họ đã là một dự đoán tốt hơn về tiềm năng của họ để đạt thành công trong một khóa học có tín chỉ. ACCUPLACER, như một đo lường kiểm tra duy nhất, có thể đã xếp những học sinh này vào một lớp bổ túc dựa trên một điểm thi duy nhất. Có thể những thay đổi trong thực tập chấm điểm và thẩm định của chúng tôi đã vô tình đưa đến các số điểm mà không phản ảnh việc học của học sinh như chúng tôi dự định. Cũng có thể mô hình trước đó cho các bài kiểm tra cuối năm và cách tính với chiều hướng giảm đã trấn áp kết quả của học sinh và các điểm số hiện tại phản ảnh tốt hơn việc học của học sinh. HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/publicinfo/2013-FinalExamData.pdf” Dữ liệu từ 2013 cho thấy mô hình kỳ thi cuối năm đã có và đã không ảnh hưởng đến kết quả của học sinh như thế nào. Dựa trên dữ liệu này, việc trở lại mô hình đã nói trên sẽ là một sai lầm. Cần lưu ý rằng không có gì ngăn cản một giáo viên thi hành một bài thi tóm tắt lớp học cuối năm nếu họ tin rằng nó sẽ có lợi cho sự tiến bộ của học sinh về học vấn. Hơn nữa, có thể có các yếu tố không liên quan đến chính sách, bao gồm các thực tập của giáo viên đã được cải thiện và sự truy cập tốt hơn vào dữ liệu của học sinh, tạo một nền tảng cho học sinh tiến bộ. Phân tích liên tục của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi xác định nếu bất cứ của những điều có thể này được hỗ trợ bởi bằng chứng. Có hàng chục hệ thống chấm điểm tại các trường học khắp nước và nghiên cứu cho thấy không có hệ thống nào là hoàn hảo. Điều chúng tôi biết là việc chấm điểm phải tập trung vào những gì tốt nhất để đánh giá việc học của học sinh. MCPS sẽ tiếp tục kiểm soát ảnh hưởng của chính sách chúng tôi và các thực tập để phản ảnh mục tiêu này. Kính thư, Jack R. Smith, Ph.D. Giám Đốc Các Trường Học

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>