Khởi Sự vào Tháng Giêng, SACC Sẽ Mở lúc 8 giờ sáng Khi các Trường Trì Hoãn Mở Cửa vì Thời Tiết Khắc Nghiệt

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Khởi Sự vào Tháng Giêng, SACC Sẽ Mở lúc 8 giờ sáng Khi các Trường Trì Hoãn Mở Cửa vì Thời Tiết Khắc Nghiệt

Bắt đầu ngày 7 tháng giêng, vào những ngày khi FCPS loan báo mở cửa trì hoãn hai-giờ, các trung tâm Giữ Trẻ Ở Tuổi Đi Học (SACC) sẽ mở lúc 8 giờ sáng cho những trẻ em đã ghi danh theo học trong kỳ học Trước Giờ Học. Mở cửa SACC trì hoãn một-giờ là để mang lại thêm thời gian cho tình trạng đường xá cải tiến và được thẩm định đầy đủ, và những bãi đậu xe và lề đường được dọn sạch nếu cần. Ghi Chú: Chương trình SACC được Chánh Quyền Quận Fairfax điều hành, KHÔNG phải bởi FCP

]]]]> ]]>