Bà Jennifer B. Boysko của đảng Dân chủ thắng lớn trong Bầu Cử Đặc Biệt Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia trong Địa Hạt 33 vào Thứ Ba Ngày 8 Tháng 1 năm 2019

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng ban Bầu Cử của tiểu bang Virginia

Kết Quả Bầu Cử Đặc Biệt Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia trong Địa Hạt 33 vào Thứ Ba Ngày 8 Tháng 1 năm 2018

]]]]> ]]>