Phụng Vụ Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2018 tại Giáo Họ Đức Mẹ La Vang – Nhà thờ St. Veronica

]]>

Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Phụng Vụ Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2018 tại Giáo Họ Đức Mẹ La Vang – Nhà thờ St. Veronica * Lễ Đêm Giáng Sinh, 24 tháng 12, sẽ vào lúc 8 giờ tối. * Ngày Giáng Sinh, 25 tháng 12, thánh lễ sẽ vào lúc 2 giờ trưa. Giáo Họ Đức Mẹ LaVang 3460 Centreville Road Chantilly, Va 20151 Phone: (703) 553-0370 Fax: (703) 553-0371

Lễ Đêm Giáng Sinh 24 tháng 12, 2018 (thứ hai) 8pm Ca đoàn La Vang Hướng dẫn chỗ ngồi (ushers) Hiệp Sĩ Đoàn Bài đọc 1 Ban đọc sách Bài đọc 2 và thông báo Ban đọc sách Lời nguyện giáo dân Ban đọc sách Quyên tiền Ban phòng thánh Dâng của lễ Ban Giáo Lý Lễ Ngày Giáng Sinh 25 tháng 12, 2018 (thứ ba) 2pm Ca đoàn pm Thánh Linh Hướng dẫn chỗ ngồi (ushers) Liên Minh ánh Tâm Bài đọc 1 Ban đọc sách Bài đọc 2 và thông báo Ban đọc sách Lời nguyện giáo dân Ban đọc sách Quyên tiền Hội Các Bà Mẹ Dâng của lễ an đọc sách Hội Các Bà Mẹ Cursilô

]]]]> ]]>