Các Cuộc Thi Viết Về Thành Đạt Tuổi Trẻ Được Mở Cho Các Học Sinh Trung Học Cấp III

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Các Cuộc Thi Viết Về Thành Đạt Tuổi Trẻ Được Mở Cho Các Học Sinh Trung Học Cấp III

Ghi danh Cuộc Thi Viết Về Thành Đạt Tuổi Trẻ 2019 mở ngày 17 Tháng 12. Các học sinh trung học cấp III có tới ngày 15 Tháng 2, 2019 để nộp một đơn dự thi và một bài luận văn 1000-1500 từ. Chủ đề năm nay là: “Điều gì sẽ làm cho kinh nghiệm ở trung học của bạn có liên quan nhiều hơn đến tương lai bạn?” Các bàì luận sẽ được đánh giá về tính sáng tạo và tính độc đáo; tính thuyết phục; văn phạm và chính tả; hiểu biết về chủ đề; và sự liên quan của việc trả lời câu hỏi chủ đề. Người đoạt giải thưởng lớn sẽ nhận được giải thưởng $20,000; người đoạt giải thứ nhất, thứ hai và thứ ba sẽ nhận được $10.000. Thêm chi tiết

https://www.myja.org/programs/essay/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>