Từ Healthy Minds Blog: Những Điều Cần Lưu Ý Tới Khi Mua một Điện Thoại, Máy Vi Tính, hay Dụng Cụ Thiết Bị Trò Chơi Mới cho Con Em

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Từ Healthy Minds Blog: Những Điều Cần Lưu Ý Tới Khi Mua một Điện Thoại, Máy Vi Tính, hay Dụng Cụ Thiết Bị Trò Chơi Mới cho Con Em

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Mùa lễ đang đến với chúng ta, và nhiều người mong chờ thời điểm nầy trong năm—những thăm viếng gia đình và các bạn hữu, không khí lễ hội khắp phố xá, và tặng-quà để mừng mùa lễ. Thường khi, các phụ huynh cảm thấy đây là thời lúc rất tốt để mua cho các con em một điện thoại, máy vi tính, hay dụng cụ thiết bị trò chơi mới làm quà tặng. Một chút trù hoạch trước có thể đi một chặng đường dài để đảm bảo dụng cụ thiết bị mới mang lại sự thích thú cho con em và sự căng thẳng tối thiểu cho các phụ huynh và người chăm sóc. Một số câu hỏi quý vị có thể muốn nêu ra bao gồm: Có những thiết bị kiểm soát của cha mẹ không và hoạt động như thế nào? Dụng cụ thiết bị nầy có được phép đặt để trong phòng ngủ của con em không? Tôi cần phải đặt những loại giới hạn thời gian nào? Chúng ta có nên đồng ý sớm trước về những hậu quả vì sử dụng sai trái không? Có những thời gian nào khi dụng cụ thiết bị không được phép sử dụng không? FCPS có những nguồn liệu để giúp quý vị nghĩ về các dụng cụ thiết bị với sự lành mạnh và an toàn trong tâm trí. https://www.fcps.edu/blog/things-consider-when-getting-new-phone-computer-or-gaming-device-your-child Ghi Chú: The Healthy Minds blog dành cho các phụ huynh, nhà giáo dục, và nhà cung cấp tại-cộng đồng nào muốn trợ giúp sức khỏe tâm thần và tình trạng khỏe mạnh của học sinh. Việc nầy tiêu biểu sự hợp tác giữa Phòng Dịch Vụ Can Giúp và Ngăn Ngừa của FCPS và Chánh Quyền Quận Fairfax

]]]]> ]]>