Học Sinh MCPS Tổ Chức Bán Xe Hơi, Máy Điện Toán Cũ

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Học Sinh MCPS Tổ Chức Bán Xe Hơi, Máy Điện Toán Cũ

Học sinh trong chương trình Montgomery County Students Automotive Trades Foundation – Tổ Chức Thương Mại Xe Hơi của Học Sinh Quận Montgomery (ATF) và Information Technology Foundation – Tổ Chức Kỹ Thuật Thông Tin (ITF) sẽ bán xe hơi cũ và máy điện toán do học sinh tân trang vào Ngày thứ Bảy 8 tháng 12, tại Gaithersburg High School, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Trường Trung Học Cấp III Gaithersburg được đặt tại 101 Education Blvd ở Gaithersburg. Một danh sách các xe có bán để mua là tại HYPERLINK “http://www.cars2purchase.org/” đây. Để có thêm thông tin về các máy điện toán sẽ được bán, xin gọi 240-740-2050. Các xe hơi và máy điện toán được tu sửa và tân trang bởi các học sinh như là một phần của việc học tập trong lớp và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của các em. Những việc bán hàng này cung cấp cho các học sinh cơ hội thực tập những kỹ năng bán hàng, đạt

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>