Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ đến cuối Tháng Chạp cho các Lớp Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng FCPS

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ đến cuối Tháng Chạp cho các Lớp Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng FCPS

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ cho các Lớp Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng FCPS

Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng (Adult and Community Education (ACE)) FCPS hiện đang có đợt phát động ghi danh theo học từ bây giờ đến cuối Tháng Chạp. Một ví dụ của một lớp học được ACE mở dạy được gọi UNESCO Mediterranean Diet (Chế Độ Ăn Kiêng Địa Trung Hải của UNESCO). Gần đây, giảng viên Devaki Das đã thảo luận về lớp học và cách nào thức ăn mang người ta lại gần nhau trên một podcast mới. https://soundcloud.com/fairfaxcounty/fairfax-50-plus-devaki-das-ace-classes?in=fairfaxcounty/sets/fairfax-50-podcast#t=0:00 Đây chỉ là một trong nhiều lớp học nấu ăn được mở dạy bởi các đầu bếp nổi tiếng của ACE. ACE có mở nhiều lớp học khác nhau dựa trên-học phí để mang lại cho các học sinh và thành viên cộng đồng những cơ hội học tập có phẩm chất-cao và giá cả phải chăng được soạn ra để khích lệ các tham dự viên đạt tới tiềm năng đầy đủ của mình. Biết thêm chi tiết về những khóa học ACE mở dạy . https://www.fcps.edu/academics/adult-education-academics

]]]]> ]]>