Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi thảo luận với đề tài: "Làm sao lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa. Làm sao tống cổ Việt Cộng, Tàu Cộng ra khỏi đất nước?"

]]>

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi nói chuyện của Mẹ Nấm với cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn Theo tin tại Hoa Thịnh Đốn: VietHDTV, hoathinhdon.com, hoathinhdon

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi thảo luận với đề tài: “Làm sao lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa. Làm sao tống cổ Việt Cộng, Tàu Cộng ra khỏi đất nước?” với cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn vào 2 giờ chiều Chúa Nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018

Album hình ảnh: https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=362684164298791

Facebook LIVE streaming Khai mạc khi thảo luận đề tài: Làm sao lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa. Làm sao tống cổ Việt Cộng, Tàu Cộng ra khỏi đất nước? – Ngày 25/11/2018 Tại NHÀ VIỆT NAM do ỦY BAN VẬN ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA TRỞ LẠI.. https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10218209900428427/ Thảo luận đề tài: Làm sao lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa. Làm sao tống cổ Việt Cộng, Tàu Cộng ra khỏi đất nước? – Ngày 25/11/2018 Tại NHÀ VIỆT NAM do ỦY BAN VẬN ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA TRỞ LẠI. https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10218209888508129/

Youtube video clips Làm sao lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa và tống cổ Việt Cộng, Tàu Cộng ra khỏi đất nước? – Phần 1 Làm sao lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa và tống cổ Việt Cộng, Tàu Cộng ra khỏi đất nước? – Phần 2 Phần đặt câu hỏi & đóng góp ý kiến trong thảo luận đề tài: Làm sao lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa. Làm sao tống cổ Việt Cộng, Tàu Cộng ra khỏi đất nước? – Ngày 25/11/2018 Tại NHÀ VIỆT NAM do ỦY BAN VẬN ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA TRỞ LẠI. ]]]]> ]]>