Phiếu Điểm Sẽ Được gởi về nhà vào Ngày 20 Tháng 11 năm 2019 cho Phụ huynh có con học tại MCPS

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Phiếu Điểm Sẽ Được Phân Phát vào Ngày 20 Tháng 11

Thưa quý vị phụ huynh, phiếu điểm đầu tiên của con quý vị sẽ được gởi về nhà vào Ngày thứ Ba 20 tháng 11. Phiếu điểm cũng sẽ được gởi về nhà vào những ngày sau đây: Ngày 6 Tháng 2 Ngày 19 Tháng 4 Ngày 27 Tháng 6 Phụ huynh có con em tại trung học cấp II và trung học cấp III có thể theo dõi điểm học của con trong suốt năm học trên cổng phụ huynh myMCPS. Các gia đình với con học tiểu học sẽ có thể xem học bạ với điểm học và những ngày đi học hay nghỉ học của các em. HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/grading/report-cards.aspx” Phiếu Điểm HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/” MyMCPS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>