Quý Vị Có Biết Một Thầy Giáo, Nhân Viên Hỗ Trợ, hay Hiệu Trưởng Xuất Sắc của Năm 2019 trong MCPS?

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Quý Vị Có Biết Một Thầy Giáo, Nhân Viên Hỗ Trợ, hay Hiệu Trưởng Xuất Sắc?

Quý Vị Có Biết Một Thầy Giáo, Nhân Viên Hỗ Trợ, hay Hiệu Trưởng Xuất Sắc?

Mùa giải thưởng đã đến! Bắt đầu vào ngày thứ Năm 18 tháng 10, đề cử bắt đầu cho nhiều trang đua để tôn vinh giáo viên, nhân viên hỗ trợ và hiệu trưởng xuất sắc. Đó là— Giải thưởng The Marian GreenBlatt Excellence trong ngành Giáo Dục công nhận ba giáo chức toàn thời gian từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 đã chứng minh về việc thúc đẩy sự thành công của học sinh, chẳng hạn như đóng lại khoảng cách biệt về thành tích hoc ̣tập. Một trong những người đoạt giải Giáo Chức Xuất Sắc được chọn làm Giáo chức MCPS của Năm và sẽ đại diện cho học khu để dự tranh cho giải thưởng Giáo Chức Tiểu Bang Maryland của Năm và có thể trở thành Giáo Chức Quốc Gia của Năm. Mỗi cấp sẽ được một giải thưởng: tiểu học, trung học cấp II và trung học cấp III. Mỗi người đọat giải sẽ nhận một giải thưởng $2,000 tiền mặt. Thêm thông tin có tại HYPERLINK “https://www.greenblatteducationfund.org/nominationinfo” đây. Hạn cuối: Ngày thứ Sáu 11 tháng Giêng, 2019 Giải Thưởng The Marian Greenblatt Xuất Sắc Trong Giáo Dục cho Giáo Viên Ngôi Sao Đang Lên tuyên dương một giáo chức toàn thời gian năm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba hay thứ tư từ các lớp mẫu giáo đến Lớp 12 mà có một thành tích rõ rệt thúc đẩy sự thành công của học sinh. Giáo chức này có đóng góp cho một cộng đồng học tập chuyên nghiệp của các học sinh, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng. Người thắng giải sẽ nhận giải thưởng tiền mặt $1,000. Thêm thông tin có tại HYPERLINK “https://www.greenblatteducationfund.org/nominationinfo” đây. Hạn cuối: Ngày thứ Sáu 11 tháng Giêng, 2019 HYPERLINK “http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/Washington-Post-Teacher-of-the-Year-Award/” Washington Post Giáo Viên của Năm (nguyên là Giải Thưởng Giáo Viên Xuất Sắc Agnes Meyer): Giải Thưởng Giáo Viên của Năm The Washington Post tuyên dương một thầy giáo toàn thời gian trong các lớp mẫu giáo đến Lớp 12 mà truyền cho các học sinh một ước vọng học hỏi và thành đạt. Mỗi người được đề cử phải có it nhất năm năm kinh nghiệm dạy học, trong đó phải có ba năm với MCPS. Vị giáo chức này cũng phải hiểu những nhu cầu cá nhân của các học sinh, khuyến khích tài năng và bồi dưỡng lòng tự tin của các em. Người này phải chứng tỏ có một kiến thức thông suốt về nội dung môn học và có khả năng chia sẻ kiến thức một cách có hiệu quả với học sinh. Người được đề cử nuôi dưỡng những mối quan hệ hợp tác với các đồng nghiệp của mình và cộng đồng và chứng tỏ có những phẩm chất lãnh đạo xuất sắc. Người thắng giải sẽ nhận một chiếc cúp, phần thưởng tiền $7,500 và một bản lý lịch đăng trên báo The Washington Post. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 4 tháng Giêng, 2019 HYPERLINK “http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/clusteradmin/schoolperformance/washingtonpostaward/” Giải Thưởng của Washington Post Hiệu Trưởng của Năm (trước đây là Distinguished Educational Leadership Award): Giải thưởng này tuyên dương những hiệu trưởng mà đã vượt lên trên những đòi hỏi thường ngày của chức vụ của họ hầu tạo nên một môi trường giáo dục ngoại hạng. Khi trao tặng các giải thưởng này, Quỹ Giáo Dục Công ty The Washington Post hy vọng khuyến khích sự xuất sắc trong việc lãnh đạo trường học và đóng góp một cách quan trọng cho sự cải thiện giáo dục trong vùng thủ đô Washington. Đề cử có thể do các giáo chức, học sinh, cựu học sinh, phụ huynh, nhà quản trị hay công chúng nạp. Người thắng giải sẽ nhận một chiếc cúp, phần thưởng tiền $7,500 và một bản lý lịch cá nhân đăng trên báo The Washington Post. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 4 tháng Giêng, 2019 HYPERLINK “http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/award-shirley-lowrie.aspx” Giải Thưởng Shirley J. Lowrie Cám Ơn Đã Dạy Dỗ: Giải Thưởng Shirley J. Lowrie “Cám Ơn Đã Dạy Dỗ” vinh danh các giáo viên xuất sắc của các trường tiểu học mà có một lòng quyết tâm sâu sắc cho nghề nghiệp dạy học. Các giáo viên tiểu học này, từ lớp tiền mẩu giáo đến Lớp 5, phải làm việc trực tiếp với các học sinh trong lớp học hằng ngày, chứng tỏ có một kiến thức sâu rộng về nội dung môn học, và truyền đạt một cách hiệu quả nội dung môn học đó đến các học sinh. Người được đề cử phải là một giáo viên đã vượt lên trên công việc của họ để bảo đảm là các học sinh nhận được sự hỗ trợ các em cần để thành công. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 4 tháng Giêng, 2019 HYPERLINK “http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/mannaward/” Giải Thưởng Mark Mann Hàng Năm Xuất Sắc và Hòa Hợp của Giám Đốc HYPERLINK “http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/mannaward/” Trường Học: Thành lập vào năm 1991, giải thưởng này vinh danh các hiệu trưởng MCPS mà xuất sắc trong việc thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập, quan hệ xã hội và tiếp cận cộng đồng tích cực. Những phẩm chất này đã được nêu gương bởi ông Mark Mann, một cựu hiệu trưởng tại Parkland Junior High School, đã qua đời vào năm 1988. Các đề cử nạp trong những năm trước có thể được nạp lại. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 4 tháng Giêng, 2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>