Các Gia Đình Á Châu, Nam Mỹ Được Mời Tham Dự Các Chương Trình Tham Gia của Phụ Huynh

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Các Gia Đình Á Châu, Nam Mỹ Được Mời Tham Dự Các Chương Trình Tham Gia của Phụ Huynh

Các buổi họp thông tin cộng đồng sẽ được tổ chức vào cuối tháng này cho các gia đình người Mỹ gốc Á châu và Nam Mỹ. Buổi họp cộng đồng tập trung vào cách nào để phục vụ tốt hơn cộng đồng người Nam Mỹ sẽ được tổ chức từ 5 giờ 30 chiều–8 giờ 30 tối vào ngày thứ Hai 26 tháng 11, tại Trường Trung Cấp Cấp II Gaithersburg. Diễn giả là Giám đốc Jack Smith. Buổi họp này được tổ chức để nghe ý kiến đóng góp từ các gia đình người Nam Mỹ về các vấn đề liên quan đến giáo dục và tài nguyên cho con họ mà có sẵn cho các gia đình. Sẽ có nhiều nhóm được chia ra cho các phụ huynh để thảo luận các chủ đề như: cách để làm cho học sinh và phụ huynh cảm thấy được chào đón hơn tại các trường học; nguồn lực để giúp trẻ em về đọc và toán; và cách để hệ thống có thể giúp chuẩn bị các trẻ em cho tương lai. Buổi họp sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chương trình này được nhóm Latino Student Achievement Action Group (LSAAG); Montgomery County Latino Advocacy Coalition (MCLAC) và MCPS tổ chức. Gaithersburg Middle School được đặt tại 2 Teachers Way ở Gaithersburg. Dịch vụ trông trẻ sẽ được cung cấp, và sẽ có các món ăn nhẹ. HYPERLINK “https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei7DAtbMX_vh990flpG4Mw06yXssFUvxLOaR_EGehPGl7Rlg/viewform” Trả lời tham dự tại đây. Đêm Tham Gia Phụ Huynh Á Châu Thái Bình Dương sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối vào ngày thứ Tư 28 tháng 11, tại trường trung học cấp II Herbert Hoover. Dr. Smith sẽ chào đón các gia đình. Các phiên họp chia thành các nhóm sẽ chú tâm về các dịch vụ tư vấn; quy trình lựa chọn trường học magnet; sự khắt khe và thách thức trong các chương trình học địa phương; và MCPS trong cái nhìn tổng quát. Chương trình này được tổ chức bởi Asian Pacific American Student Achievement Action Group (APASAAG); Chinese American Parent Association, Montgomery County (CAPA-MC); League of Educators for Asian American Progress (LEAAP), và MCPS. Herbert Hoover Middle School được đặt tại 8810 Postoak Road ở Potomac. HYPERLINK “https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform” Trả lời tham dự tại đây.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>