Các đề cử Giải Thưởng Nhân Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ của Năm 2019 cho MCPS

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Các đề cử Giải Thưởng Nhân Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ của Năm 2019 cho MCPS

Nhân Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ Của Năm

Các đề cử đang được nhận cho Giải Thưởng Nhân Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ của Năm 2019, dành cho một nhân viên dịch vụ hỗ trợ mà đã đóng góp xuất sắc cho MCPS. Nhân viên được giải phải nêu gương châm ngôn, “Giáo Dục Thành Công Vì Chúng Ta Làm Việc.” Giải thưởng được SEIU Local 500 trao tặng. Những người được đề cử phải là nhân viên thường trực và có ít nhất ba năm làm việc với MCPS. Đề cử sẽ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chỉ khác nhau bao gồm sáng kiến, sự sáng tạo, kỹ năng và sự cống hiến; đóng góp cho học sinh, nhân viên và/hoặc cộng đồng rộng lớn hơn; tôn trọng và ngưỡng mộ; lãnh đạo; và kỹ năng giao tiếp. Người được giải sẽ nhận được $1,000 tiền mặt. Giải thưởng sẽ được trao tại lễ trao giải Champions for Children vào tháng Tư. Hạn chót để nạp bản đề cử là 5 giờ chiều, ngày thứ Năm 20 Tháng 12. Mẫu đơn đề cử có HYPERLINK “http://www.seiu500.org/files/2018/11/5595_19_SEIUEmpOfTheYear_WEB.pdf” tại đây. Các đề cử phải được gởi đến: Ruth Musicante, SEIU Local 500, 12 Taft Court, 2nd Floor, Rockville, MD 20850.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>