Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi nói chuyện của Mẹ Nấm với cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

]]>

Theo tin tại Hoa Thịnh Đốn: VietHDTV, hoathinhdon.com, hoathinhdon

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi nói chuyện của Mẹ Nấm với cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn vào 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 17 tháng 11 năm 2018… Mother Mushroom blogger meets Vietnamese in Washington D.C. Metropolitan at 2PM on Saturday, November 17, 2018.

Album hình ảnh: https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=358935421340332&__xts__%5B0%5D=68.ARAQwBxYBegx9VM5ZgXD3ppzI2LwKvWMctk3Y67Jvdo7BPGbPtoqCItJ277dj3FZiWuSNhhVP4uuWW9VnkuiadPcsCXd7ILYdNlmRM9tCylcBtmqVFgxjkd0F58Z12rpV3Jqz5xNAOzjfqkXJ_3GqYtE54ed0qyW7XvCka650tA-p_jJUAFIRsxYik-Q0YCLZ7iVpTuJErWowjHt3W-NMYIlWxS9AakRckFdOveObaq1TMTk0xTODw67RioZ3OiM0XRu9zCIo9XwGlBHS1XdU6N44hIas0cx2YcPA63Hkjobdd21WRzur6khvKQU65iYZBr6lni1S8ii3KnaoI85KvaWV0nE18KOQBTTgG-5D_1oPSkUFYa5HscXKRemwtis5JbumU5kPPTYCil7xMV8nY6wOeNRLaC9fCPbWHPtrzWybERP4MTZ8OYzGp0W_BdsxY-jweg-mZgjxMT37A&__tn__=-UC-R

Facebook LIVE streaming Buổi nói chuyện của Mẹ Nấm với cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn vào 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 17 tháng 11 năm 2018… Mother Mushroom blogger meets Vietnamese in Washington D.C. Metropolitan on Saturday, November 17, 2018. https://www.facebook.com/178472516053291/videos/1219437068210906/

Youtube video clips Buổi nói chuyện của Mẹ Nấm với cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn – Raw File 1 Buổi nói chuyện của Mẹ Nấm với cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn – Raw File 2 Buổi nói chuyện của Mẹ Nấm với cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn – Raw File 3 ]]]]> ]]>