Thánh Lễ Tạ Ơn và Bữa Cơm Tạ Ơn 2018 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong Arlington của tiểu bang Virginia

]]>


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia, USA.

Thánh Lễ Tạ Ơn và Bữa Cơm Tạ Ơn 2018 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong Arlington của tiểu bang Virginia
Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 – Lễ 10 giờ sáng và 12 giờ trưa: LỄ TẠ ƠN.THÁNH LỄ VÀ TIỆC TẠ ƠN
Trong niềm vui của ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day), Giáo Xứ trân trọng kính mời tất cả những gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống, đặc biệt quý cụ, quý ông bà anh chị em neo đơn, không gia đình và không người thân… đến tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 12 giờ trưa Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2018, và xin ở lại dùng bữa tiệc Tạ Ơn tại Hội Trường Trần Duy Nhất. Xin phúc đáp với văn phòng giáo xứ (703) 553-0370; hoặc viết tên và số điện thoại vào sổ ghi danh “Bữa Tiệc Tạ Ơn”, có để sẵn trên bàn, ngay tại đại sảnh nhà thờ để giáo xứ có thể chuẩn bị đầy đủ và chu đáo hơn. Xin đa tạ.