Lễ Tạ Ơn 2018 của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

]]>


Theo nguồn tin trên mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

Lễ Tạ Ơn 2018 của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ
Kính mời quý đồng hương đến tham dự Lễ Tạ Ơn với chúng tôi.
Xin bấm share