MCPS Foundation Bắt Đầu Nâng Cao Chiến Dịch Ăn Trưa (Dine with Dignity)

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

MCPS Foundation Bắt Đầu Nâng Cao Chiến Dịch Ăn Trưa (Dine with Dignity)

Quỹ Giáo Dục Trường Công Lập Quận Montgomery đã khởi xướng cuộc vận động Dine with Dignity vào ngày 29 tháng 10 để nâng cao nhận thức và tài trợ hỗ trợ phẩm cách của học sinh trong phòng ăn trưa. Năm ngoái, tại MCPS, 34,000 bữa trưa truyền thống được thay đổi với các bữa ăn thay thế khác và cho những học sinh không hội đủ điều kiện cho chương trình ăn trưa miễn phí và số tiền trong tài khoản ăn trưa của các em thiếu $10 trở lên. Các bữa ăn thay thế này cho thấy là các học sinh không có tiền mua bữa ăn trưa, làm tăng sự mặc cảm của các em với các bạn của các em. Để đáp lại, Foundation đã tạo ra một ngân quỹ để giúp học khu giải quyết số tiền ăn trưa chưa thanh toán và cho phép học sinh còn thiếu tiền trong tài khoản được lựa chọn các bữa ăn trưa truyền thống. Các gia đình vẫn được yêu cầu thanh toán số tiền cần trả, hoặc đóng góp phần nào theo hoàn cảnh của họ, cho số tiền còn lại chưa thanh toán trong tài khoản ăn trưa của học sinh; Quỹ Dine with Dignity trả phần còn lại. Để nâng cao nhận thức về vấn đề đói đặc biệt của tuổi thơ này và nhận thức về cuộc vận động, Foundation đã chiêu mộ sự giúp đỡ của Starbucks và từ nay đến Ngày 2 tháng 12, các tin nhắn về cuộc vận động Dine with Dignity sẽ có trên HYPERLINK “https://www.mcpsfoundation.org/file/documents/dine-with-dignity/0442.19_DinewithDignityTable_TENTCARD.pdf” bàn quán cà phê và HYPERLINK “https://www.mcpsfoundation.org/file/documents/dine-with-dignity/0456.19_DinewithDignityCondiment_TENTCARD.pdf” quán HYPERLINK “https://www.mcpsfoundation.org/file/documents/dine-with-dignity/0456.19_DinewithDignityCondiment_TENTCARD.pdf” bar gia vị ở 46 địa điểm của Starbucks trong quận Montgomery. Tìm hiểu thêm và tặng quà ngày hôm nay tại HYPERLINK “https://www.mcpsfoundation.org/dine206” www.mcpsfoundation.org/dine206.

]]]]> ]]>