Các trường và các văn phòng thuộc FCPS sẽ mở cửa 2 tiếng trễ thứ Năm ngày 15 Tháng 11 Năm 2018 & văn phòng FCPS sẽ mở cửa lúc 10 giờ sáng

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Các trường và các văn phòng thuộc FCPS sẽ mở cửa 2 tiếng trễ thứ Năm ngày 15 Tháng 11 Năm 2018 & văn phòng FCPS sẽ mở cửa lúc 10 giờ sáng

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Tất cả các trường thuộc hệ trường công Quận Fairfax sẽ mở cửa hai tiếng trễ ngày mai. Văn phòng trung ương sẽ mở cửa lúc 10 giờ sáng. Các lớp vườn trẻ buổi sáng (giáo dục đặc biệt) sẽ bị hủy bỏ. Các lớp vườn trẻ buổi chiều sẽ bắt đầu đúng giờ theo lịch học bình thường. Các lớp vườn trẻ nguyên ngày (giáo dục đặc biệt) và Family and Early Childhood Education Program/Head Start (chương trình Giáo Dục Gia Đình và các em Mầm Non/Headstart) mở cửa trễ hai giờ trễ hơn lịch học bình thường. Các chuyến du lịch học hỏi buổi sáng bị hủy bỏ. Các trung tâm giữ trẻ ở tuổi đi học (SACC) sẽ mở cửa lúc 7giờ00 sáng. Các phương tiện chuyên chở tới các lớp chuyên (academy classes) cấp trung học bị hủy bỏ. Các phương tiện chuyên chở tới các lớp chuyên (academy classes) buổi chiều sẽ được cung cấp. Các lớp học giáo dục cho người lớn và cộng đồng sẽ bắt đầu đúng giờ.

]]]]> ]]>