Cuộc Vận Động Áo Khoác Mùa Đông Đang Diễn Tiến

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Cuộc Vận Động Áo Khoác Mùa Đông Đang Diễn Tiến

Chương trình Prekindergarten/Head Start đang cần các quà tặng để cung cấp áo khoác mùa đông mới cho các học sinh. Họ đang thu góp áo khoác cho các em trai và gái có kích thước 5, 6 và 7, cùng với các loại áo khoác mùa đông khác, chẳng hạn như mũ và găng tay. Đóng góp tiền bạc cũng được nhận. Các quà tặng có thể gởi đến Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Room 141, Rockville, MD 20852. Để có thêm tin tức, xin gọi Lisa Conlon tại 240-740-4530. Lisa_W_Conlon@mcpsmd.org

]]]]> ]]>