Ghi Danh cho Phát Gà Tây sau Lễ và Tiệc Tạ ơn 2018 của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Thanksgiving Service – Lễ Tạ Ơn Nhân Lễ Tạ Ơn 2018 Hội Thánh sẽ phát gà tây cho quý đồng hương. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Phone: 703-465-8505

https://www.facebook.com/events/1199085230229223/]]]]> ]]>