Lá Phiếu Mẫu của Quận Fairfax cho Tổng Tuyển Cử Và Bầu Cử Đặc Biệt Địa Hạt 11 vào Thứ Ba Ngày 6 Tháng 11 năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Fairfax

Lá Phiếu Mẫu của Quận Fairfax cho Tổng Tuyển Cử Và Bầu Cử Đặc Biệt Địa Hạt 11 vào Thứ Ba Ngày 6 Tháng 11 năm 2018

Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu Quận Fairfax Tổng Tuyển Cử Và Bầu Cử Đặc Biệt Thứ ba, ngày 6 tháng 11, 2018 Xin điền trọn vào hình bầu dục nằm bên trái chổ bạn đã chọn. Để bỏ phiếu cho một người không có tên trên lá phiếu, hãy ghi tên lên dòng và điền ĐẦY ĐỦ vào hình bầu dục ở phía bên trái của tên đó. Thành Viên Thượng Viện Hoa Kỳ Chỉ bỏ phiếu cho một Corey A. Stewart – R Timothy M. Kaine – D Matt J. Waters – L Viết thêm tên Thành Viên Hạ Viện Quận 11 Chỉ bỏ phiếu cho một Jeff A. Dove Jr. – R Gerald Edward Connolly – D Stevan M. Porter – L Viết thêm tên Các Bản Tu Chính Hiến Pháp Được Đề Nghị CÂU HỎI 1 Quận hạt, thành phố, hoặc thị trấn có được phép giảm một phần thuế đối với bất động sản thường xuyên bị ngập lụt không nếu bất động sản này đã được cải thiện khả năng chống ngập lụt? Có Không CÂU HỎI 2 Luật miễn thuế bất động sản đối với nơi cư ngụ chính của vợ/chồng còn sống của cựu quân nhân được trợ cấp một trăm phần trăm do thương tật khi làm nhiệm vụ, thương tật vĩnh viễn và thương tật toàn phần có nên sửa đổi để cho phép vợ/chồng còn sống của cựu quân nhân chuyển đến nơi cư ngụ chính khác và vẫn được miễn thuế không? Có Không Trái Phiếu Quận Fairfax TRÁI PHIẾU AN NINH CÔNG CỘNG Quận Fairfax, Virginia, có nên ký hợp đồng vay nợ, vay tiền và phát hành trái phiếu với tổng số tiền tối đa là 182.000.000 đô la để cung cấp ngân quỹ, ngoài các khoản tiền từ trái phiếu phát hành cho các công trình an toàn công cộng đã được phép trước đây, để cấp vốn, kể cả tiền hoàn trả cho quận để tạm thời cấp vốn cho các chi phí của các công trình an toàn công cộng bao gồm xây cất, mở rộng, tân trang và mua sắm dụng cụ cho các cơ sở tư pháp dân sự và hình sự, các cơ sở điều hành, đào tạo cũng như đồn trạm cho cảnh sát, các trạm và các cơ sở huấn luyện cứu hỏa và cứu hộ, bao gồm trạm cứu hỏa và cứu hộ thuộc sở hữu của các tổ chức tình nguyện cũng như việc thu mua đất đai cần thiết? Có Không

https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/assets/sample%20ballots/201811_ffxsampleballot_fullballot08.pdf]]]]> ]]>