Mẫu Phiếu FAFSA năm 2019-20 Hiện Có Sẵn! College Access (Lối vào Đại Học) Fairfax Ở Đây để Giúp

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Mẫu Phiếu FAFSA năm 2019-20 Hiện Có Sẵn! College Access (Lối vào Đại Học) Fairfax Ở Đây để Giúp

Các phụ huynh học sinh năm cuối trung học—quý vị có biết là Mẫu Đơn Miễn Phí Xin Trợ Cấp cho Học Sinh của Liên Bang (Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)) hiện đang mở không? Các phụ huynh được khuyến khích làm việc với các con em để hoàn tất FAFSA càng sớm càng tốt và hẳn nhiên là trước ngày 1 tháng 3, 2019, khi quý vị chuẩn bị cho con em bắt đầu đi đại học vào mùa thu năm 2019. Các phụ huynh và học sinh cần phải khởi đầu bằng cách tạo ra một FSA ID và sau đó bắt đầu FAFSA. Hơn nữa, nhờ các hợp viên kỳ diệu tại College Access Fairfax, nhiều loại hội thảo khác nhau có sẵn tại đa địa điểm trong suốt năm để giúp quý vị trù hoạch và chuẩn bị. Những buổi hội thảo được mở cho các phụ huynh và học sinh mọi lứa tuổi và bao gồm cả những cuộc hội thảo thông tin cũng như là giúp đỡ một-đối-một để thật sự điền đầy đủ FAFSA. Từng trường riêng biệt cũng sẽ tổ chức những đêm hoạch định cho đại học. Không bao giờ quá sớm để bắt đầu tìm hiểu về cách trang trải cho đại học! Có thêm chi tiết tại trang mạng College Access Fairfax và đọc tập tin trường để tìm được thêm thông tin về những sinh hoạt gần nhà quý vị!

https://collegeaccessfairfax.org/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=]]]]> ]]>