Lễ Phát Thưởng Cuộc Thi Em Viết Tiếng Việt 2018

]]>

VIETNAMESE LITERARY & ARTISTIC CLUB (VLAC) CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC & NGHỆ THUẬT VÙNG HOA THỊNH ĐỐN 3701 Rose Lane, Annandale, VA 22003 VIETNAMESE AMERICAN CULTURAL CENTER – NHA VIET NAM 308 Hillwood Avenue, Suite 102, Falls Church, Virginia 22046 Phone: 703-622-2507 or 240-688-2024 or 240-401-8698 E-mail: Nhavnhtd@gmail.com; Website: www.VNLAC.ORG CFC Code 37953 Giải thưởng: 01 Giải Ý tưởng hay……..500 Mỹ kim 01 Giải Hà Bỉnh Trung…..300 Mỹ kim 01 Giải Vương Đức Lệ….200 Mỹ kim 01 Giải Quỳnh Anh……..200 Mỹ kim 04 Giải Xuất Sắc………..100 Mỹ kim 08 Giải khuyến khích……50 Mỹ kim Ban giám khảo sẽ công bố kết quả và phát giải thưởng cho các em. Thời gian và địa điểm phát giải thưởng: 28 tháng 10, từ 1 giờ 30 – 4 giờ ở Jewish Community Center, 8900 Little River Turnpike, Fairfax, VA 22031. Lễ Phát Thưởng Cuộc Thi Em Viết Tiếng Việt 2018 Subject: Vietnamese Writing Contest 2018 Mọi chi tiết xin liên lạc: Lê Thị Nhị: 240-401-8698; Giáo sư Kim Oanh: 703-508-2787 Hoàng Long: 240-688-2024; Nguyễn Thu Thủy: 703-622-2507 *** Cá c giải thưởng được bảo trợ: MAMA La’s Kitchen, VietToon, Hội Ái Hữu Sài Gòn Gia Định, Bobby Ly, Nhóm Từ Thiện Tình Thương, GĐ Trưng Vương, GĐ Gia Long, GĐ Sương Nguyệt Anh, Vietnam Tae Kwon Do, Vovinam Viet Vo Dao, Hoàng Thơ Barber Shop, Thanh Truc Com Tam, Dupont Jewelry, các trường Việt ngữ VYEA, Thăng Long, Quang Trung; SBTN-DC, Pho Nho Newspaper và các thân hữu của Nhà Việt Nam.

]]]]> ]]>