Trường Đại Học Montgomery College sẽ Tổ Chức Chương Trình Giúp Các Sinh Viên Tương Lai Điền Hồ Sơ FAFSA

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Trường Đại Học Montgomery College sẽ Tổ Chức Chương Trình Giúp Các Sinh Viên Tương Lai Điền Hồ Sơ FAFSA

Các học sinh sắp vào đại học và gia đình các em có thể được trợ giúp của những chuyên gia điền mẫu đơn FAFSA tại chương trình này. Đơn Xin Trợ Cấp Sinh Viên của Liên Bang 2019-2020 Miễn Phí (FAFSA) đã có vào Ngày 1 tháng 10, 2018. Các học sinh sắp vào đại học và gia đình các em có thể được trợ giúp của những chuyên gia điền mẫu đơn FAFSA tại sự kiện FAFSA Fever năm thứ nhì. Chương trình sẽ được Văn Phòng Tài Trợ Tài Chánh Học Sinh tại Montgomery College tổ chức vào Ngày Chủ nhật 14 tháng 10, từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều tại Khu trường Takoma Park/Silver Spring Campus, tại hàng lang của Charlene R. Nunley Student Services Center. Chỗ đậu xe sẽ có tại East Garage. FAFSA Fever là một chương trình để giúp các gia đình khi họ điền đơn FAFSA—mẫu đơn mà các trường đại học đòi hỏi để xét việc đủ điều kiện cho học bổng, tiền trợ cấp và tiền cho vay. Chương trình FAFSA Fever là miễn phí và dành cho công chúng. Các sinh viên đại học hiện tại mà có thể điền lại hay điền đơn FAFSA lần đầu tiên cũng được mời tham dự chương trình này. Các học sinh và gia đình sẽ có cơ hội để gặp các chuyên gia về trợ giúp tài chánh và dùng các phòng máy điện toán tại Montgomery College để nạp đơn FAFSA trên mạng. Các sinh viên tại Montgomery College hiện tại cũng có thể ghi danh để được một học bổng $500. Chỗ giới hạn và cần phải ghi danh. Yêu cầu xem HYPERLINK www.montgomerycollege.edu/FAFSAFever để ghi danh và tải xuống trọn vẹn danh sách các tài liệu phải đem theo.

]]]]> ]]>