Xin Móc Nối với Đại Học tại Hội Đại Học và Chương Trình Đêm Đại Học Hằng Năm thứ 43

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Xin Móc Nối với Đại Học tại Hội Đại Học và Chương Trình Đêm Đại Học Hằng Năm thứ 43

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Học Sinh FCPS Tham Gia trong Ngày Đi Bộ Quốc Tế tới Trường vào Ngày 10 Tháng 10

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Các học sinh trường trung học và gia đình của Hệ Trường Công Quận Fairfax được khuyến khích đến dự Hội Chợ Đại Học 2018 vào ngày 14 Tháng 10 tại Thương Xá Fair Oaks, và Đêm Hội Đại Học vào ngày 15 Tháng 10 tại Trường Trung Học Tổng Hợp Hayfield. Cả hai buổi sinh hoạt đều cung ứng nhiều cơ hội cho học sinh sắp đi đại học và gia đình để thu thập tin tức về nhiều trường khác nhau. Khoảng 300 trường và viện đại học có đại diện, với gồm các trường đại học hai-năm và bốn-năm, đại học quốc tế, và học viện quân sự. Chi tiết và ghi danh có sẵn trực tuyến. https://www.fcps.edu/node/31960

]]]]> ]]>