Học Sinh FCPS Tham Gia trong Ngày Đi Bộ Quốc Tế tới Trường vào Ngày 10 Tháng 10 Năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

TJHSST Tổ Chức những Kỳ Thông Tin; Hạn Chót Nộp Đơn là Ngày 28 Tháng 9

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Học Sinh FCPS Tham Gia trong Ngày Đi Bộ Quốc Tế tới Trường vào Ngày 10 Tháng 10

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Trong bảy năm liên tiếp, các học sinh tại Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ kết hợp với nhau để tham gia vào Ngày Đi Bộ Quốc Tế tới Trường vào Ngày 10 Tháng 10. Ngày được tổ chức như một cách cổ vũ sinh hoạt vận động cơ thể đồng thời giảm bớt nạn kẹt xe và ô nhiễm gần các trường. Tất cả các học sinh được khuyến khích đi bộ hay đi xe đạp tới trường ở nơi nào an toàn để làm vậy hay đi bộ tới các trạm ngừng xe buýt vào ngày 10 tháng 10. Các phụ huynh được khuyến khích đi cùng với các con em tới trường và làm việc với các trường, hội PTAs hay PTOs của mình để tụ họp lại thành nhóm cho sinh hoạt nầy. Những trường nào khởi động nỗ lực toàn trường để tham gia có thể ghi danh trực tuyến.

]]]]> ]]>