Parent Academy Cung Cấp Các Khóa Hội Thảo Mới miễn phí cho phụ huynh và thành viên cộng đồng

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Parent Academy Cung Cấp Các Khóa Hội Thảo Mới

Ghi danh bắt đầu cho phiên họp mùa thu của MCPS Parent Academy. Những phiên họp miễn phí này cho phụ huynh những hướng dẫn và dụng cụ để hỗ trợ sự thành công của con em ở trường. MCPS Parent Academy bắt đầu phiên họp mùa thu vào Ngày 24 tháng 9. Phụ huynh và thành viên cộng đồng được mời tham dự những buổi hội thảo miễn phí cung cấp thông tin, nguồn hỗ trợ, công cụ và lời khuyên để hỗ trợ sự thành công về học tập của con em. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia các cuộc hội thảo mùa này, sẽ có một loạt các chủ đề, bao gồm kế họach đại học và nghề nghiệp, kỹ năng học tập, an toàn trên mạng, và truyền thông xã hội. Các buổi hội thảo Parent Academy đều miễn phí. Sẽ có dịch vụ trông trẻ và thông dịch nếu yêu cầu. Một danh sách đầy đủ các lớp học sẽ có trên trang mạng Parent Academy. Còn nữa… Nếu quý vị bắt đầu băng khoăng về việc đi học đại học và làm thế nào để trả tiền học phí, xin hãy tìm hiểu thêm trong những buổi hội thảo trợ giúp tài chánh miễn phí sẽ được tổ chức trong suốt mùa thu tại các trường trung học cấp III của MCPS. Trong những buổi họp này, phụ huynh và học sinh sẽ tìm hiểu xem trợ giúp tài chánh là gì, có những loại trợ giúp nào và làm cách nào để học sinh có thể nạp đơn xin trợ cấp tài chánh. Liên lạc với trường của con quý vị để biết thêm tin tức.

]]]]> ]]>