Hội Nghị về Sức Khỏe Tâm Thần và Tình Trạng Khỏe Mạnh của FCPS Được Tổ Chức Ngày 29 Tháng 9 Năm 2018 tại Trường Trung Học Fairfax

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hội Nghị về Sức Khỏe Tâm Thần và Tình Trạng Khỏe Mạnh của FCPS Được Tổ Chức Ngày 29 Tháng 9 tại Trường Trung Học Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Hội Nghị về Sức Khỏe Tâm Thần và Tình Trạng Khỏe Mạnh của FCPS Được Tổ Chức Ngày 29 Tháng 9 tại Trường Trung Học Fairfax Hội Nghị về Sức Khỏe Tâm Thần và Tình Trạng Khỏe Mạnh Hằng Năm kỳ thứ năm của FCPS sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 29 tháng 9, tại Trường Trung Học Fairfax từ 8:00 sáng đến 1:30 trưa. Tiến Sĩ Amy Przeworski, phó giáo sư ở Khoa Khoa Học Tâm Lý tại Đại Học Case Western, sẽ trình bày bài nói chánh, Sử Dụng sự Căng Thẳng để Giành Lợi Thế trong việc Đạt Thành Công Học Tập và An Sinh về Cảm Xúc. Lần đầu tiên, buổi hội họp cũng sẽ bao gồm Hội Thượng ĐỉnhThanh Thiếu Niên về Tâm Trí của Chúng Ta Rất Quan Trọng cho các học sinh trung cấp và trung học, do Tổ Chức Josh Anderson bảo trợ. Những tham dự viên trong buổi hội họp sẽ có thể lựa chọn rất nhiều loại kỳ họp phân nhóm, và sẽ có sẵn nhiều bàn nguồn liệu, đại diện các văn phòng và cơ quan công và tư cung cấp dịch vụ nội trong các trường học và cộng đồng. Thêm chi tiết có sẵn trực tuyến.

]]]]> ]]>