Có "Đường Giây Nóng Giúp Bài Tập Nhà" Giúp Miễn Phí trên mạng và trên MCPS-TV từ 4 giờ 30 đến 6 giờ chiều vào Thứ Ba ngày 25 Tháng 9 Năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Có “Đường Giây Nóng Giúp Bài Tập Nhà” Giúp Miễn Phí trên mạng và trên MCPS-TV từ 4 giờ 30 đến 6 giờ chiều vào Thứ Ba ngày 25 Tháng 9 Năm 2018

Cần Được Giúp Đỡ với Bài Tập Nhà? Giúp Làm Bài Tập Nhà Miễn Phí Có Đây Rồi! Mùa mới của Đường Giây Nóng Giúp Bài Tập Nhà! bắt đầu vào Ngày thứ Tư 5 tháng 9 với sự giúp đỡ về bài tập nhà. Chương trình TV bắt đầu vào Ngày thứ Ba 25 tháng 9. Các học sinh có thể gọi trực tiếp vào chương trình hay nạp các câu hỏi trên mạng, qua thông điệp hay truyền thông xã hội. Suốt 33 năm, Đường Dây Nóng Giúp Bài Tập Nhà (HHL–Homework Hotline Live) đã giúp đỡ hàng chục ngàn học sinh từ mẫu giáo tới lớp 12 bằng cách cung ứng sự giúp đỡ làm bài tập sau giờ học miễn phí do các giáo viên MCPS phụ trách. HHL dùng internet, ứng dụng mạng di động và đài cable TV để cung cấp giúp đỡ làm bài tập nhà cho từng học sinh. Khi HHL ở trên TV, các hoc ̣sinh có thể gọi vào với các câu hỏi và xem và nghe các thầy/cô giáo trong khi cùng giải các bài tập. HHL bắt đầu mùa 2018 -2019 vào Ngày 5 tháng 9 bằng cách cung cấp giúp đỡ bài tập trên mạng. Đường Dây Nóng Giúp Bài Tập Nhà trên truyền hình sẽ bắt đầu vào Thứ Ba 25 Tháng 9, từ 4 giờ 30 đến 6 giờ chiều trên MCPS-TV. Học sinh có thể gọi vào HHL để được giúp đỡ từ 4 giờ 30 – 6 giờ chiều các ngày Thứ Ba – Thứ Năm; hay nạp các câu hỏi trên mạng từ 4 giờ 30 – 9 giờ tối các ngày Thứ Ba – Thứ Năm; và từ 6 giờ chiều – 9 giờ tối vào các ngày thứ Hai. Trong các buổi phát hình TV, tất cả các câu hỏi sẽ được trả lời trên làn sóng truyền hình. Các câu hỏi gửi tới vào các lúc khác sẽ nhận được câu trả lời trực tuyến. Ứng dụng di động Đường Dây Nóng Giúp Bài Tập Nhà bắt đầu một ứng dụng di động, có cho các thiết bị Apple iOS và Android! Học sinh có thể dùng ứng dụng mới Đường Dây Nóng Giúp Bài Tập Nhà để xem truyền hình trực tiếp, gọi để được giúp đỡ với bài tập với một nút gọi điện thoại, hay nạp câu hỏi trên mạng dùng ứng dụng “Ask Us” -Hỏi Chúng Tôi. Học sinh cũng có thể gửi kèm hình ảnh về vấn đề của bài tập nhà để đặt câu hỏi trên “Ask Us”. Ứng dụng HHL cũng có nhiều dụng cụ và trang nối giúp đỡ bài tập nhà. Học sinh có nhiều cách khác nhau để liên lạc với HHL:  Gọi: 301-279-3234  Mạng: AskHHL.org  Ứng dụng Đường Giây Nóng Giúp Bài Tập Nhà  Thông điệp: 724-427-5445 (7244-ASK-HHL)  Email: question@AskHHL.org Xem Đường Dây Nóng Giúp Bài Tập Nhà trên MCPS-TV, Thứ Ba, Tư, & Năm, 4:30 – 6 giờ chiều, kể từ Ngày 25 Tháng 9:  Comcast 33  V erizon Fios 35  RCN88  AskHHL.org  YouTube (tìm: AskHHL)  Ứng dụng Đường Dây Nóng Giúp Bài Tập Nhà

]]]]> ]]>