Phóng Sự Tết Trung Thu 2018 tại Trung Tâm Thương Mại Eden Center

]]>

Theo tin tại Hoa Thịnh Đốn: VietHDTV, hoathinhdon.com, hoathinhdon

Tết Trung Thu/Moon/Mid-Autumn Festival 2018 at Eden Center on Saturday, September 14, 2018.

Album hình ảnh: Tết Trung Thu/Moon/Mid-Autumn Festival 2018 at Eden Center on Saturday, September 14, 2018. https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=334977760402765&__xts__%5B0%5D=68.ARAW6o-gKoT1-2xiSWf45NnruqR3Yhx55SCnRTBxp0-zgRa_D8mOX7h4YpkYK9OQngFaeXftV6w6uCQRNP1GzlFchKzNAKsWDlNd32B-RaWGb7I6ssXUCFpRECzKYGwMNYRMvwUgrbKcP4mwk_OBRs21jGX1lxXRYznDqUhFpw070ZDkn_BC&__tn__=-UC-R

Facebook LIVE streaming Vendors – các gian hàng https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10217682467602936/ Children Art Contest – Thi vẻ trẻ em https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10217682554125099/ Dragon Dance – Múa lân sư rồng https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10217682804571360/ Lion Dance – Múa lân https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10217682891293528/

Youtube video clips Khai mạc tết Trung Thu 2018 tại trung tâm thương mại Eden Center HD Múa lân sư rồng tết Trung Thu 2018 tại trung tâm thương mại Eden Center HD Múa lân trong tết Trung Thu 2018 tại trung tâm thương mại Eden Center HD Màn biểu diễn võ thuật trong tết Trung Thu 2018 tại trung tâm thương mại Eden Center HD Thi trẻ em trong tết Trung Thu 2018 tại trung tâm thương mại Eden Center HD ]]]]> ]]>