Lịch Báo Nhắc của Các Trường Công trong Quận Fairfax: Các Học Sinh Được Ra Về Sớm Ba Giờ vào Ngày 19 Tháng 9

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Lịch Báo Nhắc: Các Học Sinh Được Ra Về Sớm Ba Giờ vào Ngày 19 Tháng 9 Tất cả các học sinh sẽ được ra về sớm ba giờ vào ngày Thứ Tư 19 tháng 9, vì là ngày quy hoạch trường. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Năm 20 tháng 9. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2018-19.

]]]]> ]]>