Buổi Gặp Mặt với ông Corey Stewart là ứng cử viên của đảng Cộng Hoà cho ghế Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của tiểu bang Virginia

]]>

Theo tin tại Hoa Thịnh Đốn: VietHDTV, hoathinhdon.com, hoathinhdon

Buổi Gặp Mặt với ông Corey Stewart, ứng cử viên Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của đảng Cộng Hoà cùng với sự hiện diện của Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Virginia Dick Black vào ngày Thứ Bảy 15 tháng 9 lúc 3:30PM ở nhà hàng Present.

Album hình ảnh: Buổi Gặp Mặt với ông Corey Stewart, ứng cử viên Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của đảng Cộng Hoà cùng với sự hiện diện của Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Virginia Dick Black vào ngày Thứ Bảy 15 tháng 9 lúc 3:30PM ở nhà hàng Present. https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=3346282104377204

Facebook LIVE streaming Questions and answers session with Republican candidate Corey Stewart https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10217684290168499/

Youtube video clips Met & Greet with Corey Stewart: Republican Candidate for Virginia U.S. Senate – Raw File 1 HD Sep 16, 2018 5:29 PM Met & Greet & Questions and Answers with Corey Stewart – Raw File 2 HD Sep 16, 2018 6:07 PM ]]]]> ]]>