Phóng Sự Buổi Nói Chuyện Phong Trào Việt Hưng từ tháng 9/2017 & Tương Lai

]]>

Theo tin tại Hoa Thịnh Đốn: VietHDTV, hoathinhdon.com, hoathinhdon

Buổi Nói Chuyện Phong Trào Việt Hưng từ tháng 9/2017 & Tương Lai

Album hình ảnh: Buổi nói chuyện của Tiến Sĩ Nguyễn Võ Long về các hoạt động và thành quả của Phong Trào Việt Hưng trong năm qua. vào ngày 15/9/18 tại công ty Pragmatics trong thành phố Reston thuộc tiểu bang Virginia. https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=334478670452674

Facebook LIVE streaming Khai mạc buổi nói chuyện Phong Trào Việt Hưng từ tháng 9 năm 2017 https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10217681274773116/

Youtube video clips Buổi nói chuyện Phong Trào Việt Hưng từ tháng 9 năm 2017 và tương lai – Raw File 1 Khai mạc buổi nói chuyện Phong Trào Việt Hưng từ tháng 9 năm 2017 – Raw File 1 ]]]]> ]]>