Vu Lan, Bông Hồng Cài Áo và Văn Nghệ trong Chương Trình Gây Quỹ cho Tu Viện Đạo Viên

]]>

Theo tin tại Hoa Thịnh Đốn: VietHDTV, hoathinhdon.com, hoathinhdon

Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2018 tại nhà hàng Harvest Moon

Album hình ảnh: https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=333534580547083

Facebook LIVE streaming Chương trình văn nghệ gây quỹ cho Tu Viện Đạo Viên, Alexandria, Virginia. Saturday, September 8, 2018. https://www.facebook.com/178472516053291/videos/291825574747949/ Lễ Vu Lan 2018 trong chương trình văn nghệ gây quỹ cho Tu Viện Đạo Viên, Alexandria, Virginia. Saturday, September 9, 2018 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/305019936752395/

Youtube video clips ]]]]> ]]>