Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Học Giả Đỗ Thông Minh nói về Đặc khu kinh tế Vân Đồn & bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

]]>

Theo tin tại Hoa Thịnh Đốn: VietHDTV, hoathinhdon.com, hoathinhdon

Album hình ảnh: Học Giả Đỗ Thông Minh nói về tình hình Việt Nam một cách tổng quát “VÁN CỜ OAN NGHIỆT TRÊN THÂN PHẬN DÂN TỘC VN”, đặc biệt là con đường tơ lụa liền Trung Hoa qua Đặc khu kinh tế Vân Đồn & bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh tại trụ sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày 8 tháng 8 năm 2018 https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=332678733966001

Facebook LIVE streaming Học Giả Đỗ Thông Minh nói về tình hình Việt Nam một cách tổng quát “VÁN CỜ OAN NGHIỆT TRÊN THÂN PHẬN DÂN TỘC VN”, đặc biệt là con đường tơ lụa liền Trung Hoa qua Đặc khu kinh tế Vân Đồn & bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh tại trụ sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày 8 tháng 8 năm 2018 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/698310030537472/

Youtube video clips Con đường tơ lụa Trung Hoa qua Đặc khu kinh tế Vân Đồn – Raw File 1 HD Học Giả Đỗ Thông Minh nói về tình hình Việt Nam một cách tổng quát “VÁN CỜ OAN NGHIỆT TRÊN THÂN PHẬN DÂN TỘC VN”, đặc biệt là con đường tơ lụa Trung Hoa qua Đặc khu kinh tế Vân Đồn tại trụ sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày 8 tháng 8 năm 2018. Falls Church, Virginia. September 8, 2018 Con đường tơ lụa Trung Hoa qua Đặc khu kinh tế Vân Đồn – Raw File 2 HD Đỗ Thông Minh đánh giá Bản “Tuyên ngôn độc lập”của Hồ Chí Minh HD ]]]]> ]]>