Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Kết Quả Bầu Cử Chủ Tịch Cộng Đồng, 2 Đồng Chủ Tịch Maryland & Washington D.C., Tân Văn Phòng Thường Trực Nhiệm Kỳ 2018-2020

]]>

Theo tin tại Hoa Thịnh Đốn: VietHDTV, hoathinhdon.com, hoathinhdon

Album hình ảnh: Bầu cử chủ tịch Cộng Đồng nhiệm kỳ 2018-2020: Kết Quả của Cuộc Đếm Phiếu Tân Văn Phòng Thường Trực 2018-2020 (VPTT) gồm các chức vụ lãnh đạo Tổ Chức Cộng Đồng là Chủ Tịch Cộng Đồng, 2 Đồng Chủ Tịch và 8 Ủy Viên VPTT https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=331982404035634

Facebook LIVE streaming Bầu cử chủ tịch Cộng Đồng nhiệm kỳ 2018-2020 tại Providence RECenter vào ngày thứ Bảy, 8 tháng 9 năm 2018 lúc: 1 giờ trưa. https://www.facebook.com/178472516053291/videos/220255718849191/ Kết Quả của Cuộc Đếm Phiếu Tân Văn Phòng Thường Trực 2018-2020 (VPTT) gồm các chức vụ lãnh đạo Tổ Chức Cộng Đồng là: Chủ Tịch Cộng Đồng, 2 Đồng Chủ Tịch và 8 Ủy Viên VPTT https://www.facebook.com/178472516053291/videos/243896462991732/

Youtube video clips Bà Lê Thị Lệ Thi đắc cử chức vụ Đồng Chủ Tịch Washington D.C 2018-2020 Kết quả chính thức cuộc bầu cử Tân Văn Phòng Thường Trực Northern Virginia Tân Văn Phòng Thường Trực Cộng Đồng Washington D.C. 2018-2020 Phát Biểu của chủ tịch CĐVN vùng Washington D.C Ông Đinh Hùng Cường & Ông Lý Thanh Phi Bảo đắc cử chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng Washington D.C. 2018-2020 ]]]]> ]]>