Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Người Việt ở Mỹ xếp hàng tiễn biệt Thượng nghị sĩ John McCain tại Hoa Thịnh Đốn

]]>

Theo tin tại Hoa Thịnh Đốn: VietHDTV, hoathinhdon.com, hoathinhdon

Người Việt ở Mỹ xếp hàng tiễn biệt Thượng nghị sĩ John McCain trong thủ đô quốc gia của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 31/08/18 (Washington D.C. – Hoa Thịnh Đốn )

Album hình ảnh: Người Việt ở Mỹ xếp hàng tiễn biệt Thượng nghị sĩ John McCain https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=328065377760670

Facebook LIVE streaming https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10217568575195697/

Youtube video clips Bà Khúc Minh Thơ lập Hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí khi xếp hàng tiễn biệt Thượng nghị sĩ John McCain trong thủ đô quốc gia của Hoa Kỳ (Washington D.C. – Hoa Thịnh Đốn ) . Ms. Khuc Minh Tho answers questions from the press when line up to enter through the Capitol Visitor Center to pay their respects as Senator McCain lies in state on Friday, August 31, 2018 Bà Khúc Minh Thơ lập Hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí khi xếp hàng tiễn biệt Thượng nghị sĩ John McCain trong thủ đô quốc gia của Hoa Kỳ (Washington D.C. – Hoa Thịnh Đốn ) . Ms. Khuc Minh Tho answers questions from the press when line up to enter through the Capitol Visitor Center to pay their respects as Senator McCain lies in state on Friday, August 31, 2018 ]]]]> ]]>