Buổi Chiếu Phim: "Mẹ Vắng Nhà"

]]>

Theo nguồn tin trên mạng BMH

Kính, thân mời tham dự buổi Chiếu Phim: Mẹ Vắng Nhà..

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu, Xin kính, thân mời Quý Vị, Quý NT và CH dành ít thì giờ quý báu tham dự buổi chiếu lần đầu tiên tại vùng Thủ Đô HTĐ: Phim ” Mẹ Vắng Nhà ” Phim tài liệu nói về gia đình của tù nhân lương tâm: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Blogger Mẹ Nấm…. Liên lạc: Jimi Trí: 669-666-3322 / 408-780-0870 Trân trọng kính, thân mời… BMH Washington, D.C

]]]]> ]]>