Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Đảng Việt Tân Biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn

]]>

Theo tin VietHDTV, hoathinhdon.com, hoathinhdon

Album hình ảnh: https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=326347587932449&__xts__%5B0%5D=68.ARDo1lb1YpSCc55QxMhhepcbVsgm_Brgh7064H0Q8hVDFG_NlDO1-Gxf-_8zZgszfd4nrwckoRVdyjlQQu2osFn5vtVwgFDJHZx2o_GOOpVKRjOheswdFUciAc6sDL__gL_F9eY&__tn__=-UC-R

Facebook LIVE streaming Việt Tân Biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn https://www.facebook.com/178472516053291/videos/243593786496734/ Đảng Việt Tân Biểu trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Hoa Kỳ đồng hành với người dân trong nước Thủ đô của nước Mỹ vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy 25/8/2018. https://www.facebook.com/178472516053291/videos/301541940426905/

Youtube video clips Đảng Việt Tân Biểu trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Hoa Kỳ đồng hành với người dân trong nước Thủ đô của nước Mỹ vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy 25/8/2018. RAW FILE 1 Đảng Việt Tân Biểu trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Hoa Kỳ đồng hành với người dân trong nước Thủ đô của nước Mỹ vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy 25/8/2018. RAW FILE 2 Việt Tân Biểu tình đi bộ chung quanh & trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn ]]]]> ]]>